Enquete Corona Virus

Aanvullende informatie COVID-19 studie

Achtergrond van het onderzoek:

Het nieuwe coronavirus (COVID-19) heeft in een paar maanden tijd meer dan 100.000 mensen wereldwijd besmet en duizenden doden veroorzaakt. Aangezien dit een niet eerder geïdentificeerd virus is, heeft de bevolking hier nog geen immuniteit tegen. Hierdoor kan het virus zich in een hoog tempo verspreiden, waardoor de zorgstelsels tekortschieten. Regeringen proberen de verspreiding van het COVID-19 te vertragen, om zo te voorkomen dat de gezondheidszorg wordt overspoeld door patiënten die intensieve zorg nodig hebben en om de kwaliteit van de zorg voor de getroffenen te behouden. Naast regelmatig handen wassen en het vermijden van handen schudden, is sociale distantiëring de belangrijkste maatregel die wordt genomen om de verspreiding van het virus te beperken en te vertragen. De mate waarin mensen zich aan deze maatregelen houden, is van cruciaal belang voor hun effect op de volksgezondheid.

Doel van deze studie:

Met deze enquêtestudie willen we inzicht krijgen in de perceptie en het gedrag van mensen met betrekking tot de maatregelen die door overheden zijn genomen om de verspreiding van COVID-19 e voorkomen. Ons doel is in het bijzonder om inzicht te krijgen in de informatiebronnen die mensen gebruiken, hun mening over de genomen maatregelen en of ze er daadwerkelijk naar handelen. Deze data is essentieel om de juiste informatie bij de man te krijgen. Daar het sociaal isolement de enige maatregel is die we nu met z'n allen kunnen nemen om verdere verspreiding te voorkomen.

Wie wij zijn en hoe deze studie is ontstaan:

Onze onderzoeksgroep begon als een groep coassistenten aan de Universiteit van Leiden die graag een bijdrage wilde leveren aan de bestrijding van de enorme dreiging van het corona virus. Gaandeweg sloten ervaren epidemiologen, masterstudenten en buitenlandse wetenschappers uit o.a. Berlijn zich bij ons aan om het onderzoek ook internationaal uit te zetten. We zijn zelf bijzonder verrast dat we in zo'n korte tijd dit praten vorm hebben kunnen geven. Afgelopen zondag ontstond het plan, maandagochtend was het protocol af. En sinds donderdagochtend 19 maart zijn we live in het Nederlands, Engels, Duits, Pools, Frans en Italiaans.

Verder plan:

We zijn van plan om de komende tijd de data zo snel mogelijk te analyseren en te delen met instanties die hier gebruik van maken. Vervolgens volgt ook een publicatie in een medisch tijdschrift, zodat de data internationale aandacht krijgt.

Klik hier voor de link naar de enquête!

De vragenlijst is volledig geanominiseerd en duurt maximaal 5 minuten. Een grote respons is belangrijk om een goed beeld te krijgen van hoe de gehele bevolking hierover denkt.

Het Winkelhart Ridderkerk stelt haar Facebook en Website graag ter beschikking om de onderzoekers snel een zo groot mogelijk bereik te geven. Verder heeft het Winkelhart Ridderkerk geen enkele binding met het onderzoek!

Afbeelding 2005

Winkelhart Ridderkerk, met meer dan 140 winkels!

Website gemaakt door Webparking webdesign Rotterdam